2014-03-25


Trolldimma orsakade utryckning i Burlöv

Brandkåren från Burlöv och Malmö larmades vid 03-tiden till en misstänkt industribrand på Arlövsvägen i Burlöv. När brandstyrkorna kom fram såg man vad man trodde vara rök komma från en byggnad. Men efter en kort stund kunde man konstatera att det var vattenånga från en närbelägen bäck. Brandpersonalen kontrollerade vattentemperaturen i bäcken med hjälp av en värmekamera som visade 25 grader trots att temperaturen ute var ca 3 grader. Sannolikt har sockerbolaget som ligger en bit från platsen släppt ut varmt kylvatten i bäcken som orsakat den kraftiga vattenångan.