2017-01-07


Trevåningshus i Eslöv evakuerat efter storbrand

Lägenhetsbrand spred sig till vid och helt hyreshus fick evakueras i Eslöv vid 04.50-tiden i morse. När den lilla tremasstyrkan från Eslövskåren kom fram brann det kraftigt från en lägenhet på Rönnebergavägen i Eslöv. En person ropade på hjälp från fönstret på tredje våningen i den brinnande lägenheten. Första brandstyrkan fick inrikta sig på att resa en mindre brandstege för att rädda den nödställde mannen. När sedan ytterligare deltidsbrandmän från Eslöv kom till platsen hade redan branden spritt sig upp på vinden. Först när styrkor från Lund, Malmö och andra närliggande kårer kommit till platsen kunde man evakuera samtliga lägenheter i trevåningshuset. Själva släckningsarbetet av lägenheten och vinden kunde därefter påbörjas. Men då var det för sent och vid 05.20-tiden brann hela vinden på trevåningshuset. Nu fick i stället brandpersonalen inrikta sig på att skydda en annan närliggande trevåningsfastighet som var hotad av värme och gnistregn. Vid 05.50-tiden restes en maskinstege och en arbetsplattform/hävare mot den brinnande fastigheten för att brandpersonalen skulle förhindra spridning till lägenheterna på översta våningsplanet. Arbetet försvårades när delar av det brinnande takskägget på vinden rasade ner och hotade antända lägenheterna. Polispersonal samlade ihop de evakuerade och spärrade av ett område runt den brinnande fastigheten för att underlätta för räddningspersonalen. I nuläget vet man inte exat hur lägenhetsbranden startade men någon uppger att han hört en smäll och sedan syntes brand på balkongen till en lägenhet på tredje våningen.