2019-04-04


Trafikolycka vid Skryllegården mellan Dalby och Södra Sandby

Trafikolycka mellan två personbilar på vägen mellan Södra Sandby och Dalby i höjd med Skryllegården i kväll vid 19.10-tiden. En personbil hade av oklar orsak kört in i en framförvarande personbil. I inledningsskedet verkade inga personer att ha fått några alvarligare skador vid olyckan.