2002-10-02


Trafikolycka två skadade när deras bil voltade av vägen in i en villaträdgård i Toarp utanför Oxie vid 15 tiden i dag

Trafikolycka två skadade när deras bil voltade av vägen in i en villaträdgård i Toarp utanför Oxie vid 15 tiden i dag