2002-11-01


Trafikolycka två personbilar Amiralsgatan två skadade förda till sjukhus

Trafikolycka två personbilar Amiralsgatan två skadade förda till sjukhus. Olyckan inträffade vid 1745 tiden i kväll.