2002-04-07


Trafikolycka två personbilar Amiralsgatan Malmö vid 19 tiden 3 skadade till sjukhus med ambulans

Trafikolycka två personbilar Amiralsgatan Malmö vid 19 tiden 3 skadade till sjukhus med ambulans.