2004-12-28


Trafikolycka två bilar Lönngatan vid 21-tiden i kväll

Trafikolycka två bilar Lönngatan vid 21-tiden i kväll. En person till sjukhus med ambulans.