2002-12-05


Trafikolycka taxibuss E65an vid Marsvinshols avfarten 3 skadade vid olycka mellan taxibuss och personbil

Trafikolycka taxibuss E65an vid Marsvinshols avfarten 3 skadade vid olycka mellan taxibuss och personbil. Olyckan hände vid 17 tiden i kväll.