2017-01-27


Trafikolycka singel vid Västkustvägen

Trafikolycka singel i rondellen Inre Ringvägen och Västkustvägen vid 18.50-tiden. Vad som orsakat olyckan är i nuläget oklart. Ambulanspersonal kontrollerade de som befunnit sig i bilen som voltat i diket.