2014-06-20


Trafikolycka singel på Yttre Ringvägen

Trafikolycka singel på Yttre Ringvägen i höjd med avfarten Svågertorp vid 18-tiden. En skadad fördes till sjukhus med ambulans och avfarten stängdes av brandpersonal under räddningsarbetet.