2014-05-07


Trafikolycka singel på Yttre Ringvägen

Trafikolycka singel på Yttre Ringvägen i höjd med Hyllie vid 14.40-tiden. Flera personer uppges vara skadade vid olyckan. Ett körfält på Yttre Ringvägen i norrgående riktning stängdes under räddnings och bärgningsarbetet.