2020-10-10


Trafikolycka singel på Västkustvägen

Trafikolycka singel på Västkustvägen vid 16.19-tiden. Inga personer skadades vid olyckan.