2019-03-11


Trafikolycka singel på Inre Ringvägen norrgående i höjd med Rosengård

Trafikolycka singel på Inre Ringvägen norrgående i höjd med Rosengård. Långa bilköer bildades bakom olycksplatsen då vägen stängdes helt i norrgående riktning vid räddnings och bärgningsarbetet. Om någon skadades vid olyckan är i nuläget oklart.