2022-06-20


Trafikolycka singel på E6-an vid trafikplats Flädie

Trafikolycka singel på E6-an vid trafikplats Flädie vid 14.30-tiden. Inga personer skadades då bilen voltade av vägen ner i diket. Under räddnings och bärgningsarbetet stängdes trafiken upp på trafikplatsen i södergående riktning.