2024-03-02


Trafikolycka singel på E6-an södergående vid Håslöv.

Trafikolycka singel på E6-an södergående vid Håslöv. När brandstyrkan kom fram hade föraren lämnat bilen som stod i dikat.