2013-11-24


Trafikolycka singel moped vid Mobilia

Trafikolycka singel moped på Per Albin Hanssons väg i höjd med Mobilia vid 0040-tiden i nuläget är det oklart om mopedisten behövde föras till sjukhus.