2002-11-29


Trafikolycka personbilar i korsningen Stadiongatan och Bellevuvägen klockan 1845 i kväll

Trafikolycka personbilar i korsningen Stadiongatan och Bellevuvägen klockan 1845 i kväll. Vid olyckan skadades minst 2-3 personer.