2014-04-07


Trafikolycka på Sege bron

Trafikolycka mellan två bilar i höjd med Sege trafikplats vid 17-tiden. Långa köer bildades på E22-an mot Lund i samband med olyckan på Sege bron.