2013-11-12


Trafikolycka på Lindängelundsvägen

Trafikolycka mellan två bilar i korsningen Trafikolycka mellan två bilar i korsningen Axel Danielssons väg och Lindängelundsvägen vid 21.10-tiden. Enligt uppgift skall inga personer ådragit sig några allvarligare skador vid olyckan. Vad och vem av bilisterna som orsakat olyckan är i nuläget oklart. Polisen förhörde båda bilförarna på platsen. Brandpersonalen sanerade vägbanan innan de återgick.