2017-01-21


Trafikolycka på Inre Ringvägen

Trafikolycka på Inre Ringvägen förlängning i höjd med Lindeborgsrondellen vid 18-tiden. I nuläget verkar inga personer skadats vid olyckan.