2023-05-14


Trafikolycka på E6-an i höjd med Axeltofta/ Landskrona

Trafikolycka på E6-an i höjd med Axeltofta/ Landskrona strax efter 19-tiden. En personbil och en lastbil var inblandade i olyckan. Under räddnings och bärgningsarbetet stängdes E6-an södergående av helt. Enligt uppgift skall ingen ha skadats vid olyckan.