2023-11-04


Trafikolycka mellan två personbilar på Kalkbrottsgatan

Trafikolycka mellan två personbilar på Kalkbrottsgatan i korsningen Utsiktsvägen i kväll vid 20.10 tiden. Två personer togs om hand av brandpersonal i väntan på ambulanser. Fyra personer skall ha befunnit sig i de inblandade bilarna. Under räddningsarbetet stängdes delvis trafiken av på Kalkbrottsgatan. Vad som orsakat olyckan är i nuläget oklart.