2002-10-17


Trafikolycka mellan två personbilar inre Ringvägen vid avfarten Sallerupsvägen klockan 2115 i dag

Trafikolycka mellan två personbilar inre Ringvägen vid avfarten Sallerupsvägen klockan 2115 i dag. Vid olyckan skadades en bilförare och fördes med ambulans till UMAS