2021-11-15


Trafikolycka mellan två personbilar i korsningen Oshögavägen och Tegelbruksvägen Oxie

Trafikolycka mellan två personbilar i korsningen Oshögavägen och Tegelbruksvägen Oxie vid 21.05 i kväll. Inga personer skadades vid olyckan. Polis kom till platsen och kommer att utreda vem som orsakat olyckan.