2003-02-11


Trafikolycka mellan två militära bandvagnar på Revingefältet vid 19 tiden i kväll

Trafikolycka mellan två militära bandvagnar på Revingefältet vid 19 tiden i kväll. Tre vänpliktiga skadades i samband med kollisionen. De tre värnpliktiga fördes med ambulans till sjukhuset i Lund. Skadorna på stridsfordonen var av mindre karaktär. Troligen har de värnpliktiga slagit sig inne i stridsfordonen. Olyckan hände under en övning eventuellt var fordonen belysning släckt vid tillfället.