2017-02-12


Trafikolycka mellan två bilar på väg 11

Trafikolycka mellan två bilar på väg 11 i höjd med Staffanstorp i kväll vid 17.30-tiden. Under räddningsarbetet stängdes väg 11 av i Staffanstorp i riktning mot Dalby. Vad som orsakat olyckan är i nuläget oklart.