2020-01-13


Trafikolycka mellan tre bilar på Lorensborgsgatan

Trafikolycka mellan tre bilar på Lorensborgsgatan vid 16.50-tiden. Långa bilköer bildades på Yttre ringvägen vid avfarten mot Lorensborgsgatan i samband med olyckan. Under räddnings och bärgningsarbetet stängdes Lorensborgsgatan i riktning in mot Malmö.