2002-07-01


Trafikolycka mellan personbil och minibuss i korsningen Elisedalsvägen och Fårabäcksvägen

Trafikolycka mellan personbil och minibuss i korsningen Elisedalsvägen och Fårabäcksvägen. Två Personer skadades och fördes med ambulans till UMAS. Olyckan inträffade vid 1645 tiden.