2023-10-31


Trafikolycka mellan personbil och lastbil på Yttre Ringvägen

Trafikolycka mellan personbil och lastbil på Yttre Ringvägen södergående i höjd med Alnarp i kväll vid 21.10-tiden. Under räddningsarbetet stängdes vägen av helt men efter en stund öppnades ett körfält. Enligt räddningstjänsten har en lättare skadad förts till sjukhus. Vad som orsakat olyckan är i nuläget oklart.