2013-11-19


Trafikolycka mellan personbil och buss

Trafikolycka mellan personbil och buss i korsningen Amiralsgatan och Nobelvägen vid 23.10-tiden. Bilisten ådrog sig mindre skador vid olyckan. Bussen var tom på passagerare och föraren skadades inte vid olyckan. Nobelvägen stängdes i norrgående riktning vid räddningsarbetet. Vad och vem som orsakat olyckan är i nuläget oklart.