2023-11-11


Trafikolycka mellan bil och stolpe på Lantmannagatan

Trafikolycka mellan bil och stolpe i korsningen Lantmannagatan och Lönngatan vid 00.34. I nuläget är det oklart om någon skadats vid olyckan.