2021-10-20


Trafikolycka mellan lastbil och personbil på Yttre Ringvägen i höjd med Fredriksberg

Trafikolycka mellan lastbil och personbil på Yttre Ringvägen i höjd med Fredriksberg vid 22-tiden. När räddningstjänsten kom fram låg en personbil i diket. Bilföraren var utanför personbilen och verkade inte ha ådragit sig några allvarligare skador vid kollisionen. Räddningstjänsten stängde av trafiken i södergående riktning under räddnings och bärgningsarbetet. Polis kallades till platsen för att utreda olyckan. Bakom olycksplatsen bildades långa bilköer.