2017-01-11


Trafikolycka mellan lastbil och personbil på E6-an

Trafikolycka mellan personbil och lastbil på E6-an i höjd med Vellinge vid 22.20-tiden. Inga personer skadades vid olyckan.