2015-12-07


Trafikolycka mellan buss och personbil i Sege trafikplats

Trafikolycka mellan buss och personbil på Inre Ringvägen i höjd med Sege vid 23.10-tiden. En person i personbilen skadades och fick föras till sjukhus med ambulans. Inga passagerare befann sig i bussen vid olyckstillfället och bussföraren klarade sig utan skador. Under räddningsarbetet stängdes en fil men trafiken kunde sakta flyta förbi olycksplatsen i den andra filen.