2002-04-07


Trafikolycka i korsningen Agnesfridsvägen och Stenyxegatan en personbil hade av oklar andledning kört in i en trafikdelare och stolpe

Trafikolycka i korsningen Agnesfridsvägen och Stenyxegatan en personbil hade av oklar andledning kört in i en trafikdelare och stolpe. En yngre kvinna fördes med ambulans till sjukhus. Det var polisen som upptäckte olyckan och larmade brandkår och ambulans.