2003-02-01


Trafikolycka E6an vid Flädie minst två bilar och en skadad vid 1730 tiden i kväll

Trafikolycka E6an vid Flädie minst två bilar och en skadad vid 1730 tiden i kväll. På E6-an blev det många kilometer långa köre. Då bärgningsbilarna hade svårt att ta sig igenom de långa köerna tog bärningsarbetet lång tid. Brandkåren begärde avstängning av E6-an men detta skedde inte i tid så köerna blev mycket långa.