2001-06-17


Tankbil vält på väg 11 vid Fyledalen

Tankbil vält på väg 11 vid Fyledalen. Stor risk för brand och Explosion. Ca 5 tusen liter bensin läckte ut från den skadade tankbilen och bärgningsarbetet försvårades tack vare detta.