2024-04-01


Tank med hydraulolja bärgad vid Sydkajen i Malmö

Vid 16.30-tiden bärgade brandkårens dykare tillsammans med kustbevakningen och ett marin företag en tank med hydraulolja vid Sydkajen i Malmös hamnområde. Upprinnelsen till händelsen startade vid 06 tiden i morse då närliggande företag såg två stora pråmar driva i hamnbassängen vid Sydkajen. Räddningstjänst och kustbevakning kontaktades. Även ägaren till pråmarna kontaktas av kustbevakningen. Under dagen visade det sig att en tank med hydraulolja hade hamnat i vattnet där pråmarna tidigare låg förtöjda. Denna tank bärgas vid 16.30-tiden upp på en annan pråm. Exakt vad som hänt på platsen vet man inte i nuläget. En på platsen spekulerar i om det kan handla om tjuvar som trott att det var en dieseltank som satt på pråmen. Att det skulle handla om naturlig påverkan av vind anses vara osannolikt då det i princip har varit vindstilla under dagen. Kustbevakning och polis har upprättat någon form av anmälan om händelsen. Under morgondagen kommer pråmarna att bärgas av marinföretaget. En av pråmarna har fått kraftig slagsida i samband med händelsen.