2022-08-22


Takbrand på Fysicum Sölvegatan  i Lund

Brand på Fysicum Sölvegatan  i Lund efter takarbete vid 14.50-tiden. Flera stationer från räddningstjänsten kallades till platsen då man befarade att tak branden kunde sprida sig i byggnaden. Men efter en timmes tid hade röken avtagit. Exakt vad som orsakat branden vet man inte i nuläget men takarbete hade pågått på platsen.