2002-07-27


Svårsläckt brand på Sysavs avfallsanläggning på Spillepengen i Malmö

Svårsläckt brand på Sysavs avfallsanläggning på Spillepengen i Malmö.