2003-01-11


Svanar hittades döda av kustbevakningen hamnen Ön i Limhamn

Svanar hittades döda av kustbevakningen hamnen Ön i Limhamn. Svanarna hade troligen fastnat i issörjan och blivit utmattade. Kustbevakningn med personal från miljöfartyget KBV048 tog hand om en död svan som låg i hamninloppet. AV Patrick Persson