2014-03-18


Studentprojekt hjälper hemlösa i Lund

Studentprojekt inriktat på hjälp till hemlösa i Lund. På bilderna serveras Rumänska hemlösa mat och hembakta kakor på AF i Lund.