2023-06-07


Studentfirande på Malmös gator under eftermiddagen

Studentfirande på Malmös gator under eftermiddagen.