2008-06-03


Studentavslutning på St Petri-skolan

Studentavslutning på St Petri-skolan Malmö vid 17-tiden i dag.