2001-12-06


Strul med Öresundstågen ca 300 passagerare fick gå de sista 500 meterna in mot Malmö central då tåget krånglade

Strul med Öresundstågen ca 300 passagerare fick gå de sista 500 meterna in mot Malmö central då tåget krånglade