2002-04-16


Streat race på Terminalgatan

Streat race på Terminalgatan. Väktare spärrar vägen in till ASG med en lastbil. Väktarna grep en man som pillade på deras lastbil