2022-01-30


Större träd föll över äldreboende i Malmö under stormen Malik

Ett större träd välte under kvällen under stormen Malik mot lägenheter på Skogshills äldreboende vid Marietorps allé i Malmö. Två lägenheter skadades så pass illa att de boende fick evakueras till andra lägenheter. Inder morgondagen kommer trädet att sågas i sönder så att man lättare kan komma åt att inspektera skadorna på lägenheterna. Inga personer skadads fysiskt vid händelsen.