2023-01-15


Större träd blåste ner på Vattenverksvägen i höjd med Beijers park

Ett större träd blåste vid 19-tiden ner på Vattenverksvägen i höjd med Beijers park. Kommunens personal med två lastbilar och motorsågar sågade sönder trädet som låg över bägge körbanorna.