2013-10-28


Större gren välte över bilar på Ö Promenaden

På Östra Promenaden i centrala Malmö hade en större gren vält över flertalet parkerade bilar.