2003-04-13


Större brand i Fogdarpsgården vid 15

Större brand i Fogdarpsgården vid 15.30 tiden i dag. Branden startade i taket vid takarbete. Branden spred sig och för närvarande brinner hela huset som innefattar av två bostadslägenheter. Det finns ej någon risk för brandspridning till intilliggande byggnader. Brandkåren körde fast med brandbilar i inledningsskedet av branden. Efter ca 2 timmar fick man problem med vattnet och tvingades att larma fler tankbilar. Både privatpersoner och brandmän hjälptes åt att rädda värdeföremål från de brinnande husen.